Danh mục: Liên thông đại học thú y

Ban nghiên cứu chương trình đào tạo ngành thú y của trường đại học thú y luôn cập nhật thông tin mới nhất về chương trình đào tạo của các nước tiên tiến.