Danh mục: Liên Thông – Văn Bằng 2

Ban nghiên cứu chương trình đào tạo ngành thú y của trường đại học thú y luôn cập nhật thông tin mới nhất về chương trình đào tạo của các nước tiên tiến.